Ing.Vladislav BANASINSKÝ

Tři Dvory, okres Kolín

EHBH-noviny

Vladis Beny

 

MAPY Google

-„Myšlení - vlnění - energie - hmota.“-

- Ing.Vladislav Banasinský je zapsaný u obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Kolíně.Rozhodnutí č.j.: 4160/2017/OŽÚ/H/3 ze dne 12.10.2017, ukončil činnost OSVČ k 31.12.2017.